Historia Marka

Dariusz DopieralaWitam Cię serdecznie na mojej stronie. Nazywam się Dariusz Dopierała i jestem specjalistą psychoterapii uzależnień. W moim prywatnym gabinecie zajmuję się pracą z osobą uzależnioną i współuzależnioną, czyli psychoterapią uzależnień. Udzielam  również konsultacji w problemach alkoholowych. Nie ma znaczenia, czy problem alkoholowy dotyczy Ciebie, czy Twojego partnera / partnerki. Uzależnienie dotyka całej rodziny. Każda osoba dotknięta uzaleznieniem od alkoholu zasługuje na otrzymanie pomocy. Moja oferta obejmuje takie działania, jak: 

- Terapia uzależnień od alkoholu
- Terapia współuzależnienia
- Konsultacje związane z problemem alkoholowym (w tym również on-line)

Jeżeli alkohol zaczyna być istotnym problemem w Twoim życiu, oferuję Tobie profesjonalną psychoterapię na etapie podstawowym lub pogłębionym. Nie ma znaczenia, czy problem alkoholowy dotyczy Ciebie, czy Twojego partnera / partnerki. Uzależnienie dotyka całej rodziny. Każda osoba dotknięta uzaleznieniem od alkoholu zasługuje na otrzymanie pomocy. 

Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w IPZ w Warszawie, w nurcie integracyjnym. Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe pozwoliły mi na spojrzenie na problem alkoholowy z różnych perspektyw: osób uzależnionych, ich partnerów życiowych oraz szerszego otoczenia, jakim jest rodzina i społeczność. Dzięki temu korzystam ze strategii, metod i narzędzi, które czerpią z najlepszych, całościowych wzorców. Prowadzona przeze mnie psychpterapia uzależnienia i psychoterapia uzależnienia jest dostosowana do sytuacji Klienta. Duży nacisk kładę na zagadnienie, jakim jest motywacja do trzeźwienia, jego odpowiedzialność za własne życie, decyzję i proces, jakim jest trzeźwienie i zdrowienie. Moim zadaniem jest skuteczna psychoterapia uzależnienia lub psychoterapia współuzależnienia, ale to Klient jest ekspertem od swojego życia. 

Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, a nie za uzależnionego partnera doskonale sprawdza się również w przypadku współuzależnienia.

Psychoterapia uzależnieńpsychoterapia uzależnienia i coaching są prowadzone w ramach Pracowni Rozwoju Osobistego PRO-Intra. Sesje odbywają się w Bartoszycach, na ul. Marksa 10/37 oraz za pomocą Skype (w uzasadnionych przypadkach).

Zapraszam do kontaktu. Możesz również zapoznać się z moimi kwalifikacjami oraz uzyskanymi referecjami

Ukońćzyłem m.in. studia podyplomowe z zakresu: marketing i zarządzenie w służbie zdrowia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), pedagogika korekcyjno- kompensacyjna (Olsztyńska Szkoła Wyższa), coaching (Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Warszawie).

Linki: PARPA, Pracownia PRO-Intra, ICC Poland, Specjaliści psychoterapii uzależnień .

 

Dariusz Dopierała, specjalista psychoterapii uzależnień, coach ICC, mgr pedagogiki specjalnej

Podkategorie

Przeprowadzone szkolenia (wybrane)

2016- obecnie

Prowadzenie indywidualnych sesji psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

02.2015-06.2015

Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień. [Urząd Gminy Łukta. Mazurska 2, 14-105 Łukta]

05.2015

Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób kończących odbywanie kary pozbawienia wolności [Zakład Karny w Kamińsku]

05.2015

Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień [Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, 11-200 Bartoszyce]

05.2013-09.2013

Warsztaty w oparciu o TSR w formie 2 godzinnych indywidualnych sesji dla 16 podopiecznych GOPS. Projekt „Usługi szkoleniowe polegające na podniesieniu kompetencji osobowościowych oraz zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej” w ramach PO KL. [Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. filia Uniwersytet EUR, ul. Szwoleżerów 12, 11-100 Lidzbark Warmiński]

26-28.08.2013r.

Cykl warsztatów motywacyjnych, których celem było zwiększenie motywacji do podejmowania terapii oraz   konstruktywnych zmian w życiu osób uzależnionych i współuzależnionych. [Centrum Progres ul. 11 Listopada 41, 95-040 Koluszki]

Wykształcenie (wybrane)

2016

Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Certyfikat 1559 (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa)

2013

Psychoterapia uzależnień behawioralnych. Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

2012-2013

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (I etap uzyskiwania kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień), Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

2009

Grupa Otwarcia (Laboratorium Psychoedukacji).

2009-2010

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Podyplomowe Studium Coachingu (studia podyplomowe).

2004-2005

Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych., Zarządzanie i Marketing w Służbie Zdrowia (studia podyplomowe).

1993-1996

Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagogika terapeutyczna (studia magisterskie).

Doświadczenie zawodowe (wybrane)

 

01.2015-obecnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie. Asystent rodziny. Umowa o pracę.

04.2013-obecnie

Alergo-Terapia B. Mordasewicz- Dopierała i D. Dopierała Spółka Jawna, ul. Marksa 10/37, 11-200 Bartoszyce.   Wspólnik spółki jawnej.

04.2014-11.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie. Asystent rodziny w projekcie PO KL. Umowa zlecenie.

04.2014-01.2015

Własna działalność gospodarcza. Pracownia Progres Dariusz Dopierała. Psychoterapeuta uzależnień, coach.  

02.2014-12.2014

Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ Piotr Kozłowski, ul. Puszkina 13, Olsztyn. Specjalista psychoterapii uzależnień.

05.2013-09.2013

Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. filia Uniwersytet EUR, ul. Szwoleżerów 12, 11-100 Lidzbark Warmiński. Terapia TSR. Umowa zlecenie.

04.2012-06.2013

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu. Instruktor terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Wolontariat.

04.2004-10.2012

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce. Pełnomocnik ds. strategii i marketingu. Przygotowanie projektów finansowanych z środków UE i PFRON (autor, koordynator). Przygotowanie, realizacja i opis badań ankietowych.

03.2002-02.2004

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA , ul. Piłsudzkiego 5, 95-200 Pabianice.   Przedstawiciel medyczny.

01.2000-12.2000

Ankieter – OBOP

10.1993-08.1994

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Boh. Warszawy 6, 11-200 Bartoszyce. Nauczyciel socjoterapeuta.

04.1993-11.2000

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce. Pedagog terapeuta.

     

Certyfikaty, członkostwa

2016

Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Certyfikat 1559 (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa)

2011

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (Certyfikat ukończenia szkolenia I stopnia)

2010

International Coaching Certification Training (certyfikat 5913)

Umiejętności

Opracowywanie metodologiczne oraz graficzne (arkusze) badań ankietowych.

Umiejętność przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów PFRON oraz w ramach projektów współfinansowanych z środków UE.

Kreatywność, samodzielność w działaniu.

Analityczny umysł. Umiejętność organizowania pracy. Dobre tempo pozyskiwania wiedzy, uczenia się.

Badania ankietowe (w tym satysfakcja Klientów): realizacja badań bezpośrednich i korespondencyjnych; metodologia oraz analiza danych.

Środowisko elektroniczne: Windows 10; pakiet Microsoft Office; OpenOffice; JOOMLA!

Dobra znajomość systemu Microsoft Office, w tym podstawowa znajomość Access Office, dobra znajomość Excel Office (tworzenie arkuszy, wzorów, wykresów).

Fundusze unijne: Znajomość tematyki funduszy unijnych, umiejętność opracowania dokumentacji aplikacyjne. Analityczny umysł, dzięki któremu doskonale wpasowuję się w wytyczne programu (Wysoka ocena merytoryczna przygotowywanych projektów).

Zagadnienia finansowe: znajomość tematyki m.in. budżetowania, audytu i controlingu finansowego; tworzenie i wykorzystywanie arkuszy kalkulacyjnych.

Dodatkowe umiejętności: Elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb Pracodawcy. Kreatywność, samodzielność w działaniu. Umiejętność organizowania pracy. Dobre tempo pozyskiwania wiedzy, uczenia się. Doświadczenie w prowadzeniu samochodu.

Hobby

Fotografia przyrody. Rozwój osobisty i zawodowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).

opinia 1Michał

Bardzo dobrze mi się z Darkiem współpracowało od pierwszej sesji indywidualnej. Na pierwszej sesji byłem zaskoczony bo wiedział dużo więcej o mnie, niż ja o sobie. Jestem osobą uzależnioną od alkoholu w bardzo młodym wieku. Postanowiłem z tego wybrnąć i dzięki Darka mobilizacji i wierze w moja pracę nad sobą jestem wciąż teraz trzeźwym i wolnym człowiekiem. Mogę nawet powiedzieć że dzięki Darka pomocy zawdzięczam mu nowe życie.

Z perspektywy czasu jak na to wszystko patrzę. jaka nieraz burzliwa była nasza relacja i moja niechęć do dalszej terapii i pracy nad sobą Darek zawsze potrafił wyciągnąć do mnie pomocną dłoń. Wiedział w którym momencie ofiarować swoją pomoc i za to mu dziękuję. 

Aneopinia 1ta 

Darek jest bardzo dobrym, ale wymagającym i budzącym myślenie terapeutą. Przekazywana przez Darka wiedza trafiała do mnie.

Często przytaczał cytaty mądrych ludzi. Kiedyś powiedział: „dbasz o swój wizerunek”. Na początku byłam oburzona ale z biegiem czasu zrozumiałam, że tak właśnie jest.

Po kilku miesiącach byłam i nadal jestem Darkowi wdzięczna. Kiedy prawda boli, to znaczy że działa. U mnie tak się stało. Zrozumiałam, że aby mieć trzeźwy umysł muszę zrobić „porządki” w swojej głowie i swoim wnętrzu. Nigdy tego nie zapomnę bo to zmieniło moje życie.

Otrzymałam wiedzę na temat mojej choroby alkoholowej, ale też bardzo cenną wiedzę i emocjach. Przed terapią żyłam w chaosie. Dziś (co od wielu lat nie miałam) czuję spokój. Nareszcie żyję w zgodzie ze sobą czyli myślę, mówię i czuję to samo.

Chylę czoło przed takimi terapeutami jak Darek.

Mopinia 1agda

Terapia indywidualna pozwoliła mi zajrzeć w siebie, swoje potrzeby, to co mnie boli. I praca nad sobą pozwoliła mi myśleć i patrzeć obiektywnie na siebie. Praca z Darkiem była swobodna, pozwalała czuć, że mam wybór, a jednocześnie ,,zmuszała" do myślenia pokazując, że to ja decyduję. Darek pokazywał mi też, jakie mogą być konsekwencje moich decyzji.

Darek jako terapeuta jasno przedstawił mi, na czym polega uzależnienie. Pomógł zrozumieć mechanizmy choroby jak i sobie radzić, żeby ich unikać. Przedstawił chorobę od strony ,,książkowej" jak i od strony emocjonalnej, uczuciowej. Jak sobie radzić z tym, abym nie gromadziła w sobie  emocji nie wyrażonych. Jasno i przejrzyście przedstawił mi obraz samej siebie, pokierował mnie tak, że zmieniając myślenie. Po prostu „trzeźwieję”, a nie tylko „nie piję”.

Praca z Darkiem owocuje także po zakończeniu terapii, kiedy staję w sytuacjach realnych, gdzie właśnie muszę podejmować decyzje i wtedy zdaję sobie sprawę że jego wskazówki są jak z ,,nieba" np. nie piję bo nie chcę, wiec po co mam przebywać z osobami które piją? Po co kopać się z koniem?

Tomek opinia 1

DPraca z Darkiem dała mi bardzo do myślenia. Pamiętam jak otworzyłem się, lecz on dażył temat i przedstawił go w innych kolorach. Pokazałeś jak bardzo się mylę. Na terapii z Darkiem dowiedziałem się, jak bardzo jestem uzależniony od alkoholu. To dzięki pracy Darka nade mną dzisiaj kończę 6 krok i to on jest ojcem mojej trzeźwości.
Dziękuję Darkowi za pracę, siłę.
Darek ma jeszcze jedną cechę: nie odpuszcza, bo takie jest Jego powołanie: pomóc alkoholikowi. I jest w tym naprawdę dobry!

test offcanvas

test offcanvas

©2015-2020 Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra

Free Joomla! templates by Engine Templates

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową oraz ułatwić Użytkownikom korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. Aby dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza Polityka Prywatnosci.

  Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information