Historia Marka

WYKSZTAŁCENIE

2012-2013 Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, IPZ w Warszawie.
2009-2010 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Podyplomowe Studium Coachingu (studia podyplomowe).
2004-2005 Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych., Zarządzanie i Marketing w Służbie Zdrowia (studia podyplomowe).
1997-1998 Olsztyńska Szkoła Wyższa. Pedagogika korekcyjno–kompensacyjna. Studia podyplomowe
1993-1996 Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagogika terapeutyczna (studia magisterskie).

CERTYFIKATY i SZKOLENIA

2016 Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Certyfikat 1559
2013 Psychoterapia uzależnień behawioralnych. Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.
2013 Mediacje i negocjacje w biznesie. Instytut im. Juliusza Verne'a
2013 Animacja społeczności lokalnej. Instytut im. Juliusza Verne'a
2011 Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, szkolenie podstawowe (Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach).
2011 Controling i audyt finansowy, Langas Group

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

08.2019 – 03.2020 NZOZ Homo-Liber w Żukówku. Specjalista psychoterapii uzależnień. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. Ośrodek pracuje na bazie społecznosci terapeutycznej, sesji indywidualnych i grupowych. Kontrakt czasowy.

01.2019- 05.2019 Zakład Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. Specjalista psychoterapii uzależnień. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. Kontrakt czasowy.4

2013-nadal Prywatny Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra
Zarządzanie, raportowanie, logistyka, marketing. Specjalista psychoterapii uzależnień.

2014-2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Praca z rodzinami w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze.

2014-2015 Pracownia Progres Dariusz Dopierała
Prowadzenie psychoedukacji oraz sesji coachingowych.

2015-2015 Urząd Gminy Łukta
Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień.

2014-2014 Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ Piotr Kozłowski
Prowadzenie sesji terapii uzależnień.

2012-2013 Zakład Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
Prowadzenie sesji terapii uzależnień.

05.2013-09.2013 Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. filia Uniwersytet EUR, ul. Szwoleżerów 12, 11-100 Lidzbark Warmiński. Terapia TSR. Umowa zlecenie.
Prowadzenie sesji TSR dla osób wykluczonych społecznie objętych projektem PO KL.

2004-2012 Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Pełnomocnik ds. strategii i marketingu. Badania ankietowe (formularze, wyniki, prezentacja). Strategia. Marketing. Pozyskiwanie funduszy.

2002-2004 Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA
Przedstawiciel medyczny. Promocja produktów. Prezentacja produktów w środowisku medycznym.

1993-1994 Młodzieżowy Dom Kultury Prowadzenie socjooterapii.

2000 OBOP Ankieter

1993-2000 Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Praca pedagogiczna z rodzicami.

HOBBY

Fotografia przyrody.
Poezja.
Rozwój osobisty i zawodowy.
Kanał YouTube 

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI
 Kreatywność, samodzielność w działaniu.
 Analityczny umysł.
 Umiejętność organizowania pracy.
 Dobre tempo pozyskiwania i poszerzania wiedzy, uczenia się.
 Dobra znajomość systemu Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Podstawowa obsługa programu Corel VideoStudio 2020

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).

Wykształcenie (wybrane)

2016 Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Certyfikat 1559 (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa) 

2013 Psychoterapia uzależnień behawioralnych. Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

2012-2013 Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (I etap uzyskiwania kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień), Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

2009 Grupa Otwarcia (Laboratorium Psychoedukacji).

2009-2010 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Podyplomowe Studium Coachingu (studia podyplomo-we).

2004-2005 Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych., Zarządzanie i Marketing w Służbie Zdrowia (studia podyplomowe).

1993-1996 Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagogika terapeutyczna (studia magisterskie).

Certyfikaty, członkostwa 

2016 Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Certyfikat 1559 (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa) 

2011 Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (Certyfikat ukończenia szkolenia I stopnia) 

2010 International Coaching Certification Training (certyfikat 5913)

Specjalista psychoterapii uzależnień

STUiW PARPA

STUiW suplement

 

Uzależnienia behawioralne

 

 

 

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

 

Podyplomowe Studium Coachingu

00 psc suplement

coach icc

 

Doświadczenie zawodowe (wybrane)

01.08.2019-31.01.2020 Oddział Leczenia Uzależnień Żukówko (NZOZ Homo-Liber). Specjalista psychoterapii uzależnień. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. Kontrakt czasowy.

01.2019- 05.2019 Zakład Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, Specjalista psychoterapii uzależnień (zastępstwo w poradni). Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu.

01.2015-11.2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie. Asystent rodziny. Umowa o pracę.

04.2013-obecnie Alergo-Terapia B. Mordasewicz- Dopierała i D. Dopierała Spółka Jawna, ul. A. Wajdy10/37, 11-200 Bartoszyce. Wspólnik spółki jawnej.

04.2014-11.2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie. Asystent rodziny w projekcie PO KL. Umowa zlecenie.

04.2014-01.2015 Własna działalność gospodarcza. Pracownia Progres Dariusz Dopierała. Psychoterapeuta uzależnień, coach.

02.2014-12.2014 Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ Piotr Kozłowski, ul. Puszkina 13, Olsztyn. Specjalista psychoterapii uzależnień.

05.2013-09.2013 Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. filia Uniwersytet EUR, ul. Szwoleżerów 12, 11-100 Lidzbark Warmiński. Terapia TSR. Umowa zlecenie.

04.2012-06.2013 Zakład Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Poradnia

Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu. Instruktor terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Wolontariat.

04.2004-10.2012 Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce. Pełnomocnik ds. strategii i marketingu. Przygotowanie projektów

finansowanych z środków UE i PFRON (autor, koordynator). Przygotowanie, realizacja i opis badań ankietowych.

03.2002-02.2004 Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA , ul. Piłsudzkiego 5, 95-200 Pabianice. Przedstawiciel medyczny.

01.2000-12.2000 Ankieter – OBOP

10.1993-08.1994 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Boh. Warszawy 6, 11-200 Bartoszyce. Nauczyciel socjoterapeuta.

04.1993-11.2000 Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Wyszyńskiego 11, 11-200 Bartoszyce. Pedagog terapeuta

Przeprowadzone szkolenia (wybrane)

2016- obecnie Prowadzenie indywidualnych sesji psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

02.2015-06.2015 Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień. [Urząd Gminy Łukta. Mazurska 2, 14-105 Łukta]

05.2015 Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób kończących odbywanie kary pozbawienia wolności [Zakład Karny w Kamińsku]

05.2015 Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień [Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, 11-200 Bartoszyce]

05.2013-09.2013 Warsztaty w oparciu o TSR w formie 2 godzinnych indywidualnych sesji dla 16 podopiecznych GOPS. Projekt „Usługi szkoleniowe polegające na podniesieniu kompetencji osobowościowych oraz zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej” w ramach PO KL. [Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. filia Uniwersytet EUR, ul. Szwoleżerów 12, 11-100 Lidzbark Warmiński]

26-28.08.2013r. Cykl warsztatów motywacyjnych, których celem było zwiększenie motywacji do podejmowania terapii oraz konstruktywnych zmian w życiu osób uzależnionych i współuzależnionych. [Centrum Progres ul. 11 Listopada 41, 95-040 Koluszki]

Wykształcenie (wybrane)

2016 Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Certyfikat 1559 (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa) 

2013 Psychoterapia uzależnień behawioralnych. Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

2012-2013 Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (I etap uzyskiwania kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień), Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

2009 Grupa Otwarcia (Laboratorium Psychoedukacji).

2009-2010 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Podyplomowe Studium Coachingu (studia podyplomo-we).

2004-2005 Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych., Zarządzanie i Marketing w Służbie Zdrowia (studia podyplomowe).

1993-1996 Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagogika terapeutyczna (studia magisterskie).

opinia 1Michał

Bardzo dobrze mi się z Darkiem współpracowało od pierwszej sesji indywidualnej. Na pierwszej sesji byłem zaskoczony bo wiedział dużo więcej o mnie, niż ja o sobie. Jestem osobą uzależnioną od alkoholu w bardzo młodym wieku. Postanowiłem z tego wybrnąć i dzięki Darka mobilizacji i wierze w moja pracę nad sobą jestem wciąż teraz trzeźwym i wolnym człowiekiem. Mogę nawet powiedzieć że dzięki Darka pomocy zawdzięczam mu nowe życie.

Z perspektywy czasu jak na to wszystko patrzę. jaka nieraz burzliwa była nasza relacja i moja niechęć do dalszej terapii i pracy nad sobą Darek zawsze potrafił wyciągnąć do mnie pomocną dłoń. Wiedział w którym momencie ofiarować swoją pomoc i za to mu dziękuję. 

Aneopinia 1ta 

Darek jest bardzo dobrym, ale wymagającym i budzącym myślenie terapeutą. Przekazywana przez Darka wiedza trafiała do mnie.

Często przytaczał cytaty mądrych ludzi. Kiedyś powiedział: „dbasz o swój wizerunek”. Na początku byłam oburzona ale z biegiem czasu zrozumiałam, że tak właśnie jest.

Po kilku miesiącach byłam i nadal jestem Darkowi wdzięczna. Kiedy prawda boli, to znaczy że działa. U mnie tak się stało. Zrozumiałam, że aby mieć trzeźwy umysł muszę zrobić „porządki” w swojej głowie i swoim wnętrzu. Nigdy tego nie zapomnę bo to zmieniło moje życie.

Otrzymałam wiedzę na temat mojej choroby alkoholowej, ale też bardzo cenną wiedzę i emocjach. Przed terapią żyłam w chaosie. Dziś (co od wielu lat nie miałam) czuję spokój. Nareszcie żyję w zgodzie ze sobą czyli myślę, mówię i czuję to samo.

Chylę czoło przed takimi terapeutami jak Darek.

Mopinia 1agda

Terapia indywidualna pozwoliła mi zajrzeć w siebie, swoje potrzeby, to co mnie boli. I praca nad sobą pozwoliła mi myśleć i patrzeć obiektywnie na siebie. Praca z Darkiem była swobodna, pozwalała czuć, że mam wybór, a jednocześnie ,,zmuszała" do myślenia pokazując, że to ja decyduję. Darek pokazywał mi też, jakie mogą być konsekwencje moich decyzji.

Darek jako terapeuta jasno przedstawił mi, na czym polega uzależnienie. Pomógł zrozumieć mechanizmy choroby jak i sobie radzić, żeby ich unikać. Przedstawił chorobę od strony ,,książkowej" jak i od strony emocjonalnej, uczuciowej. Jak sobie radzić z tym, abym nie gromadziła w sobie  emocji nie wyrażonych. Jasno i przejrzyście przedstawił mi obraz samej siebie, pokierował mnie tak, że zmieniając myślenie. Po prostu „trzeźwieję”, a nie tylko „nie piję”.

Praca z Darkiem owocuje także po zakończeniu terapii, kiedy staję w sytuacjach realnych, gdzie właśnie muszę podejmować decyzje i wtedy zdaję sobie sprawę że jego wskazówki są jak z ,,nieba" np. nie piję bo nie chcę, wiec po co mam przebywać z osobami które piją? Po co kopać się z koniem?

Tomek opinia 1

Praca z Darkiem dała mi bardzo do myślenia. Pamiętam jak otworzyłem się, lecz on drążył temat i przedstawił go w innych kolorach. Pokazałeś jak bardzo się mylę. Na terapii z Darkiem dowiedziałem się, jak bardzo jestem uzależniony od alkoholu. To dzięki pracy Darka nade mną dzisiaj kończę 6 krok i to on jest ojcem mojej trzeźwości.
Dziękuję Darkowi za pracę, siłę.
Darek ma jeszcze jedną cechę: nie odpuszcza, bo takie jest Jego powołanie: pomóc alkoholikowi. I jest w tym naprawdę dobry!

test offcanvas

test offcanvas

©2015-2020 Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra

Free Joomla! templates by Engine Templates

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową oraz ułatwić Użytkownikom korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. Aby dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza Polityka Prywatnosci.

  Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information