Spis treści

Mam na imię _______________________ i jestem DDA
Czy wśród nas inni DDA ?

Modlitwa o pogodę ducha
Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.


Przedstawimy teraz 12 kroków i 12 tradycji DDA.
12 kroków Dorosłych Dzieci
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec skutków uzależnienia - że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może poskładać nas w całość.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek pojmujemy Boga.
4. Dokonaliśmy gruntownego i odważnego obrachunku moralnego.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi do współdziałania z Bogiem, w wyzbyciu się szkodliwych i nieskutecznych zachowań.
7. Zwróciliśmy się do Boga w pokorze, aby usunął nasze braki
8. Sporządziliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, na bieżąco przyznając się do popełnionych błędów.
11. Poprzez modlitwę i medytację dążyliśmy do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek pojmujemy Boga, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym potrzebującym i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

 


12TradycjiDDA
1. Nasze wspólne dobro powinno być dla nas najważniejsze; wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od naszej jedności.
2. Jedynym i najważniejszym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się on wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są jedynie zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
3. Jedynym warunkiem przynależności do DDA jest identyfikowanie się z problemem.
4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub DDA jako całości.
5. Każda grupa ma jeden glówny cel: nieść posłanie DDA, którzy jeszcze cierpią.
6. Grupa DDA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy DDA żadnym pokrewnym ośrodkom, ani jakimkolwiek przedsiębiorstwom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
7. Każda grupa DDA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
8. Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze zostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach DDA.
9. DDA nie powinno nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym slużą.
10. DDA nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię DDA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachować osobista anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.


Czy na mitingu są osoby, które są po raz pierwszy lub nie były jeszcze przyjmowane do wspólnoty DDA?
Jeżeli zgłosi się ktoś nowy to prowadzący zadaje mu pytanie: Jeżeli nie => ZASADY 
„Czy bliska Ci osoba w Twojej rodzinie jest uzależniona od alkoholu i innych odurzających, i czy z tego powodu -Twoje życie stało się niemożliwe do zniesienia?”
Jedynym warunkiem przynależności do DDA jest identyfikowanie się z problemem, który za chwilę będziemy czytali. Przeczytamy również rozwiązanie, które jest drogą proponowaną przez wspólnotę DDA. Przynależność do wspólnoty do niczego nie zobowiązuje. Odpowiadając TAK na pytanie „Czy identyfikujesz się z Problemem i chcesz przystąpić do Wspólnoty?” odpowiadasz przede wszystkim sobie. Przynależność nie oznacza żadnych obowiązków, wyłącznie przywileje, możesz przychodzić na mitingi DDA na całym świecie, możesz zabierać głos lub nie, wejść i wyjść kiedy chcesz. Prosimy Cię jedynie o przestrzeganie zasad tak, abyśmy wszyscy czuli się tu bezpiecznie.
Jeżeli osoba pytana odpowie twierdząco uzyskuje tym samym prawo do uczestnictwa w zamkniętych i otartych grupach DDA , oraz w działalności DDA.


Przeczytam teraz Problem
Problem
Wielu z nas odkryło, że mamy sporo wspólnych cech, które są wynikiem pojawienia się i dorastania w alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnym otoczeniu domowym.
W wyniku tego czujemy się wyizolowani, a także zakłopotani w towarzystwie innych osób, a szczególnie tych, które mają nad nami władzę lub przewagę. Aby się chronić, staliśmy się ludźmi, którzy ustępują i zadowalają innych, nawet kosztem utraty w tym procesie własnej tożsamości. Równocześnie jednak odczuwamy każdą osobistą krytykę jako zagrożenie.
W wielu wypadkach sami staliśmy się alkoholikami, poślubiliśmy osobę uzależnioną od alkoholu lub mamy oba problemy równocześnie. Jeśli uniknęliśmy tego, dotyczy nas problem innych uzależnień lub dysfunkcji, takich jak pracoholizm. To wszystko wiąże się z naszą chorą potrzebą zaniedbania i opuszczenia samych siebie.
Prowadziliśmy nasze życie z pozycji osoby przyzwyczajonej do doznawania krzywdy. Mając nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności, woleliśmy skupiać się na innych niż na sobie. Odczuwaliśmy poczucie winy, gdy próbowaliśmy uwierzyć i zaufać sobie, pozostawiając prawo do oceniania nas innym. Popadliśmy w bierność, pozwalając innym na przejęcie inicjatywy.
Nabyliśmy cech osobowości zależnej, przerażonej możliwością odrzucenia, gotowi do zrobienia prawie wszystkiego, aby tego odrzucenia uniknąć. Wciąż wybieraliśmy związki stanowiące dla nas zagrożenie, ponieważ były one podobne do naszych dziecięcych relacji z alkoholowymi lub dysfunkcyjnymi rodzicami.
Te objawy rodzinnej choroby alkoholowej, lub innej dysfunkcji, uczyniły nas współofiarami, takimi, które przyjmują cechy tej choroby, nawet bez doświadczenia kiedykolwiek potrzeby napicia się. Nauczyliśmy się chować nasze uczucia jako dzieci i trzymać je pogrzebane jako dorośli. W rezultacie tych doświadczeń często myliliśmy miłość z litością, mając skłonność do kochania tych, których mogliśmy ratować z zagrożenia.
Postępując w autodestrukcji, staliśmy się uzależnieni od przeżywania lęku i niepokoju we wszystkich naszych sprawach, wybierając stałe zdenerwowanie zamiast skutecznych rozwiązań.
To jest opis a nie oskarżenie.


Mamy również rozwiązanie
Rozwiązanie
Rozwiązaniem jest stać się swoim własnym kochającym rodzicem. Gdy wspólnota DDA stanie się dla Ciebie bezpiecznym miejscem, uzyskasz tu możliwość wyrażania wszystkich zranień i lęków, które chowasz w swym wnętrzu, a także możność uwalniania się od wstydu i obwiniania, które pochodzą z przeszłości. Staniesz się osobą dorosłą, która nie jest już więziona przez urazy z dzieciństwa. Uleczysz swoje wewnętrzne dziecko, ucząc się, jak akceptować i kochać siebie.
Zdrowienie zaczyna się, gdy zaryzykujesz wyjście z izolacji. Powrócą pogrzebane wspomnienia i uczucia. Przez stopniowe uwolnienie się od ciężaru dotychczas nie wyrażonego bólu i żalu, powoli wydobędziemy się z przeszłości. Uczymy się, jak ponownie dorastać pod swą własną opieką, traktując się z łagodnością, humorem, miłością i szacunkiem.
Ten proces pozwala nam ujrzeć naszych biologicznych rodziców jako narzędzia naszego powstania. Naszym obecnym rodzicem jest Siła Wyższa. Niektórzy z nas decydują się nazywać ją Bogiem. Chociaż mieliśmy alkoholowych lub dysfunkcyjnych rodziców, nasza Siła Wyższa dała nam Dwanaście Stopni zdrowienia.
A oto działania i praca, które nas uzdrawiają: używamy Stopni, używamy mitingów, używamy telefonu. Dzielimy się wzajemnie doświadczeniem, siłą i nadzieją. Uczymy się, jak przebudowywać nasze chore myślenie stopniowo, dzień po dniu. Gdy uwolnimy naszych rodziców od odpowiedzialności za nasze dzisiejsze działania, staniemy się wolni, aktywnie podejmując zdrowe decyzje, a nie tylko reagując biernie na cudze zachowanie. Postępujemy od ranienia siebie i innych, do zdrowienia, do pomagania. Odnajdujemy poczucie spełnienia, o którym nigdy nie wiedzieliśmy, że jest możliwe.
Uczęszczając regularnie na mitingi, ujrzysz rodzinny alkoholizm lub dysfunkcję takimi, jakie są naprawdę: jest to choroba, która zaraziła Cię w dzieciństwie i wciąż wywiera na Ciebie wpływ, jako na osobę dorosłą. Nauczysz się skupiać na sobie tu i teraz. Weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie i zaopiekujesz się sobą.
Jest to program duchowy oparty na działaniu pochodzącym z miłości. Mamy pewność, że w miarę jak miłość zacznie wzrastać w Tobie, ujrzysz wspaniałe zmiany we całym Twoim życiu. Dotyczy to przede wszystkim Twojej Siły Wyższej, a także wewnętrznej zgody ze sobą, oraz z Twoimi rodzicami.


Zasady obowiązujące na mityngu
Przeczytam teraz zasady obowiązujące na mityngu w grupie, a szczególnie wyjaśnienia że:
• każdy kto pragnie zabrać głos na mityngu sygnalizuje to poprzez podniesienie ręki,
• nie wolno przerywać wypowiedzi innych osób, ani też w tym czasie zadawać pytań, ani komentować jej,
• każdy mówi tylko o własnych doświadczeniach, poglądach j przeżyciach, nie teoretyzuje, nie krytykuje wypowiedzi innych nie ocenia ich, nie używa słów "my –wy, -oni – itp. ...”.
• W DDA nie udziela się rad, w wypowiedzi można przedstawić jedynie własne poglądy, doświadczenia i zachowania w sytuacjach podobnych do przedstawionych przez innego uczestnika mityngu,
• wszyscy obecni na mityngu są zobowiązani do zachowania anonimowości osób i zasłyszanych na mityngu spraw i zdarzeń. To jest podstawowa zasada w DDA na którą bardzo uczulam.

Dodatkowe zasady, przyjęte przez grupę:
• Pierwszą część mitingu zaczynamy rundką.
• W przypadku naruszenia zasad Prowadzący / Rzecznik grupy przerywa czytając zasadę, która została naruszona.
• Wyciszamy telefony komórkowe.
• W czasie wypowiedzi innych nie rozpraszamy uwagi (poprzez np. ciche rozmowy).
• Jeżeli pojawia się jakiś problem, konflikt, dla dobra grupy wyjaśniamy to pomiędzy zainteresowanymi stronami, poza grupę.


Przeczytam teraz, kim są DDA.
Preambuła
Dorosłe Dzieci Alkoholików są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcje. Nikt nie ma prawa ani władzy mówienia drugiemu, co powinien lub musi zrobić, ażeby znaleźć swoją własną drogę do wyzdrowienia. DDA nie jest połączone z żadną sektą, partią, wyznaniem, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Używamy Dwunastu Kroków i Tradycji przejętych z AA jako podstawy naszego programu Odkrywania-Zdrowienia oraz jako naszego przewodnika do przeżywania jednego dnia w danym czasie.
Zapraszam do dzielenia się radościami i smutkami. Z czym przyszedłem, przyszłam?
Propozycja: rundka.
Po zakończeniu rundki – przystępujemy do tematu mitingu.

Po przerwie zapraszam na drugą część mitingu.
Zakończenie
Na koniec
Zastanówmy się, czy chcemy cos tutaj zostawić, aby nie zabierać tego do domu…
Na zakończenie
Modlitwa o pogodę ducha
Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Zasady obowiązujące na mityngu

Przeczytam teraz zasady obowiązujące na mityngu w grupie, a szczególnie wyjaśnienia że:

·         każdy kto pragnie zabrać głos na mityngu sygnalizuje to poprzez podniesienie ręki,

·         nie wolno przerywać wypowiedzi innych osób, ani też w tym czasie zadawać pytań, ani komentować jej,

·         każdy mówi tylko o własnych doświadczeniach, poglądach j przeżyciach, nie teoretyzuje, nie krytykuje wypowiedzi innych nie ocenia ich, nie używa słów "my –wy, -oni – itp. ...”.

·         W DDA nie udziela się rad, w wypowiedzi można przedstawić jedynie własne poglądy, doświadczenia i zachowania w sytuacjach podobnych do przedstawionych przez innego uczestnika mityngu,

·         wszyscy obecni na mityngu są zobowiązani do zachowania anonimowości osób i zasłyszanych na mityngu spraw i zdarzeń. To jest podstawowa zasada w DDA na którą bardzo uczulam.

Dodatkowe zasady, przyjęte przez grupę:

·         Pierwszą część mitingu zaczynamy rundką.

·         W przypadku naruszenia zasad Prowadzący / Rzecznik grupy przerywa czytając zasadę, która została naruszona.

·         Wyciszamy telefony komórkowe.

·         W czasie wypowiedzi innych nie rozpraszamy uwagi (poprzez np. ciche rozmowy).

·         Jeżeli pojawia się jakiś problem, konflikt, dla dobra grupy wyjaśniamy to pomiędzy zainteresowanymi stronami, poza grupę.

 

test offcanvas

test offcanvas

©2015-2020 Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra

Free Joomla! templates by Engine Templates

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową oraz ułatwić Użytkownikom korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. Aby dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza Polityka Prywatnosci.

  Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information