Spis treści

 
 
 

winietaTekst "Aktywność producentów napojów alkoholowych na poziomie UE" Magdaleny Pietruszka został zamieszczony w miesięczniku "Świat Problemów". Zgodnie ze stopką redakcyją, wszystkie materiał zamieszczone w piśmie mogą być dowolnie przedrukowywane i omawiane z powołaniem się na źródło. Artykulzawiera kilka skrótów. 


Region europejski od lat wiedzie prym w produkcji i konsumpcji napojów alkoholowych. Największa jest tu liczba osób pijących alkohol oraz poziom konsumpcji alkoholu per capita.
W roku 2003 (z tego roku pochodzi ostatnie porównanie krajów EU) spożycie czystego al-koholu per capita dla 27 krajów wspólnoty wynosiło 9,11. Najczęściej pitym przez Euro-pejczyków napojem alkoholowym jest piwo, choć w niektórych krajach - np. basenu Morza Śródziemnego - pije się znacznie więcej niż w innych wina lub - w krajach północnych - napojów spirytusowych. W ciągu ostatnich kilku lat zauważyć można wzrost aktywności przemysłu alkoholowego nie tylko w zakresie produkcji napojów alkoholowych i pozyskiwania nowych konsumentów, ale także w sferze lobbowania na rzecz liberalizacji lub też nie zaostrzania zapisów regulujących politykę alkoholową.
Kim są i jakie mają cele?
Producenci napojów alkoholowych to głównie międzynarodowe koncerny, które posiadają globalne marki np. piwa (Heineken, Carlsberg) oraz kupują marki lokalne (np. holenderski koncern Heineken jest w Polsce właścicielem Grupy Żywiec i do niego należą m.in. takie marki piwa, jak: Żywiec, Warka, Strong i Tatra, Królewskie). Odkąd w Unii Europejskiej temat alkoholu i szkód przez niego powodowanych pojawia się częściej w agendach i planach pracy wielu instytucji wspólnoty i odkąd powstała strategia EU wobec alkoholu, jego producenci również zwiększyli swoją czujność i aktywność. Ich głównym celem jest przekona-nie decydentów (unijnych i krajowych) i konsumentów, że alkohol jest niezwykle cennym pod względem ekonomicznym dobrem - generuje ogromne zyski do budżetów krajów i jest waż-nym czynnikiem wzrostu ekonomicznego Unii oraz „daje" miejsca pracy wielkiej rzeczy ludzi zaangażowanych w jego produkcję, dystrybucję i marketing w całym regionie europejskim. Kolejnym celem jest utwierdzenie decydentów i konsumentów w przekonaniu, że alkohol jest głęboko zakorzeniony w historii i kulturze europejskiej i jest nieodłącznym elementem naszej cywilizacji.


Jak swoje cele realizują? 
Przemysł alkoholowy to wielka machina dysponująca ogromnymi środkami, mająca dużą moc oddziaływania i wiele koneksji. Producenci alkoholi w celu wywierania wpływu na decydentów EU w Brukseli biorą udział (niekiedy wręcz domagają się członkostwa) w pracach różnych specjalistycznych i eksperckich zespołów oraz stowarzyszeń i instytucji np. w obradach EU Alcohol and Health Forum działającego przy Komisji Europejskiej. Ponadto specyficzne sektory przemysłu alkoholowego są mocno związane z narodowymi tradycjami i stylami picia i pozyskują sprzymierzeńców wśród konkretnej narodowości europarlamentarzystów, przedstawicieli regionów czy rządów (np. producenci piwa - Niemcy, Czechy, Polska; producenci wina - Francja, Włochy; producenci wódki - Polska, Irlandia). Najskuteczniejszym jednak kanałem dostępu do instytucji EU jest strategia polegająca na wzmacnianiu przekonania, że przemysł alkoholowy jest jednym z filarów wzrostu gospodarczego wspólnoty.

Producenci napojów alkoholowych wykorzystują wszystkie możliwości zbliżenia się i uzyskania wpływu na instytucje Unii Europejskiej i decydentów w zakresie polityki alkoholowej:
- biorą udział w pracach ciał doradczych dla agend EU,
- są aktywni w EU Alcohol and Health Forum [platforma, na której organy działające na szczeblu europejskim mogą debatować, porównać podejścia i podejmowane działania ukierunkowane na szkodliwe skutki spożywania alkoholu], 
- są członkami stowarzyszeń zajmujących się handlem detalicznym, hurtowym i międzynarodowym,
- angażują się w działania instytucji i stowarzyszeń działających na polu reklamy i marketingu, również samoregulacji,
- zakładają kluby w Parlamencie Europejskim (piwo),
- udzielają się w stowarzyszeniach zajmujących się przemysłem spożywczym, biznesem, przemysłem napojów,
- mają swoich reprezentantów w organizacjach zajmujących się przemysłem rolnym i produkcją rolną,
- lobbują, spotykając się z europarlamentarzystami i przedstawicielami instytucji EU np. Komisji Europejskiej i jej agend (indywidualnie i podczas organizowanych imprez, konfe-rencji, seminariów),
- zakładają stowarzyszenia zrzeszające producentów napojów określonego typu, które dbają o wizerunek danego sektora jako odpowiedzialnego i promującego tzw. picie z umiarem lub odpowiedzialne.
Co również niezwykle, producenci napojów alkoholowych stworzyli w ramach Parlamentu Europejskiego ciała zrzeszające europarlamentarzystów deklarujących w ten sposób swoje preferencje, jeśli chodzi o picie alkoholi, np. The European Parliament Beer Club oraz Europeari Parliament Wine Intergroup. Pierwszy z wymienionych powstał w 1995 roku i zrzesza ponad 200 posłów —jest to największa grupa tego typu w Parlamencie Europejskim. Członkowie Parlamentarnego Klubu Piwnego wspierają tezę, że Europa potrzebuje silnego sektora piwnego oraz kulturę picia piwa. Klub organizuje sympozja, spotkania, seminaria dotyczące m.in. wpływu piwa na zdrowie (z akcentem na tezę, że piwo jest dla zdrowia dobre), polityki podatkowej wobec piwa, Strategii EU wobec alkoholu.
W spotkaniach tych uczestniczą producenci piwa i europarlamentarzyści. Na stronie http://www. epbeerclub.eu/index.asp znajdują się aktualności dotyczące działania klubu, informacje o imprezach, o zmianach w zapisach prawnych, badaniach dotyczących wpływu piwa na zdrowie itp. Co pół roku krajowe stowarzyszenie producentów piwa wywodzące się z kraju, który piastuje właśnie prezydencję w EU, organizuje przyjęcie dla członków Klubu Piwnego - na nim degustowane są piwa z danego kraju. Członkostwo w klubie jest otwarte dla wszystkich wybranych w danej kadencji europarlamentarzystów.
Kolejnym ciekawym ciałem działającym w ramach Parlamentu Europejskiego jest EP Wine Intergroup powołana na lata 2009-2014. Intergroup „Wine - Tradition - Quality foodstuffs" skupia się na informowaniu europarlamentarzystów o różnych aspektach związanych z produkcją, dystrybucją i marketingiem wina w ich krajach pochodzenia oraz na poziomie EU. Celem działania grupy jest także wzmacnianie przekonania, że produkcja i picie wina są nieodłączną częścią tradycji i kultury europejskiej. Jej członkowie śledzą również na bieżąco inicjatywy EU w zakresie polityki podatkowej czy marketingowej EU wobec napojów alkoholowych i reagują, kiedy ta zmierza ku zaostrzaniu przepisów (np. biorą udział w toczącej się dyskusji na temat ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach napojów alkoholowych).


Jak mówią o alkoholu?
Producenci napojów alkoholowych zabierają glos w dyskusji na temat wpływu picia alkoholu na zdrowie, życie i ekonomię Unii Europejskiej i jej obywateli. Ulubionym bodaj sformułowaniem tego sektora jest „picie odpowiedzialne" lub „picie z umiarem". Problem jednak w tym, że nie określają, co to oznacza, a dla każdego oznaczać może coś innego. Tymczasem WHO podała normy picia o tzw. niskim ryzyku szkód (więcej na www. wyhamujwpore.pl), ale przemysł alkoholowy nie podnosi tego w swoich materiałach edu-kacyjnych czy na stronach www. Producenci napojów alkoholowych często podkreślają znaczenie picia ich produktów dla kultury europejskiej i rozwoju naszej cywilizacji. Akcentują jednak głównie te aspekty picia, które są pozytywne (np. że picie towarzyszy spotkaniom towarzyskim, że jest dobre dla zdrowia, że przemysł alkoholowy daje miejsca pracy itp.), natomiast mało miejsca poświęcają ostrzeganiu o zagrożeniach związanych z konsumpcją.
Zastanawia głośna i burzliwa dyskusja odbywająca się od jakiegoś czasu w Parlamencie Europejskim o potrzebie umieszczania napisów ostrzegawczych na etykietach napojów alkoholowych oraz o potrzebie ujawnienia ich składu chemicznego. Producenci napojów zdecydowanie przeciw takiemu rozwiązaniu na poziomie EU protestują, zasłaniając się np. brakiem miejsca na etykiecie. Wątpliwości budzi także podawana przez przemysł alkoholowy liczba miejsc pracy związanych z tym sektorem: bezpośrednio 164 000 i pośrednio ok. 2,6 mln oraz kwota, którą producenci alkoholu zasilają rocznie budżet EU: 57,6 bln Euro. Coraz częściej pojawia się pytanie: kto i jak dokonał tych obliczeń? Czy są to twarde liczby, czy raczej szacunki?
Podsumowanie
Być może trudno oczekiwać od producentów napojów alkoholowych, by głośno mówili o problemach: zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych, jakie wynikają z picia. Jednak pamiętajmy o tym, że każdy konsument ma prawo do rzetelnej informacji na temat produktu, który kupuje czy spożywa. Warto mieć świadomość, że w swoich kampaniach reklamowych czy informacyjnych oraz w innych działaniach wizerunkowych (np. kampaniach społecznych) producenci alkoholi skupiają się na eksponowaniu zalet picia. Jest to jednak obraz niepełny, czasem wręcz zafałszowany. Takimi jednak argumentami producenci alkoholi posługują się nie tylko w kontakcie z konsumentem, ale także w relacji z instytucjami i organizacjami działającymi na poziomie Unii Europejskiej. Pamiętajmy także, że producenci napojów alkoholowych tworzą dobrze zorganizowane struktury i ciała, zatrudniają ekspertów (również ds. zdrowia) i badaczy, którzy swoim autorytetem wzmacniają przekaz tego sektora. Jednym z celów takich stowarzyszeń, zrzeszających producentów piwa, wina i napojów spirytusowych, jest nawiązanie dobrych relacji z instytucjami EU i europarlamentarzystami po to, aby wszelkie zaostrzenia polityki wobec alkoholu były trudniejsze do wprowadzenia. Warto mieć tego świadomość i wiedzieć, jakie to niesie za sobą konsekwencje.

 

test offcanvas

test offcanvas

©2015-2020 Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra

Free Joomla! templates by Engine Templates

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową oraz ułatwić Użytkownikom korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. Aby dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza Polityka Prywatnosci.

  Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information