Spis treści

Jak swoje cele realizują? 
Przemysł alkoholowy to wielka machina dysponująca ogromnymi środkami, mająca dużą moc oddziaływania i wiele koneksji. Producenci alkoholi w celu wywierania wpływu na decydentów EU w Brukseli biorą udział (niekiedy wręcz domagają się członkostwa) w pracach różnych specjalistycznych i eksperckich zespołów oraz stowarzyszeń i instytucji np. w obradach EU Alcohol and Health Forum działającego przy Komisji Europejskiej. Ponadto specyficzne sektory przemysłu alkoholowego są mocno związane z narodowymi tradycjami i stylami picia i pozyskują sprzymierzeńców wśród konkretnej narodowości europarlamentarzystów, przedstawicieli regionów czy rządów (np. producenci piwa - Niemcy, Czechy, Polska; producenci wina - Francja, Włochy; producenci wódki - Polska, Irlandia). Najskuteczniejszym jednak kanałem dostępu do instytucji EU jest strategia polegająca na wzmacnianiu przekonania, że przemysł alkoholowy jest jednym z filarów wzrostu gospodarczego wspólnoty.

Producenci napojów alkoholowych wykorzystują wszystkie możliwości zbliżenia się i uzyskania wpływu na instytucje Unii Europejskiej i decydentów w zakresie polityki alkoholowej:
- biorą udział w pracach ciał doradczych dla agend EU,
- są aktywni w EU Alcohol and Health Forum [platforma, na której organy działające na szczeblu europejskim mogą debatować, porównać podejścia i podejmowane działania ukierunkowane na szkodliwe skutki spożywania alkoholu], 
- są członkami stowarzyszeń zajmujących się handlem detalicznym, hurtowym i międzynarodowym,
- angażują się w działania instytucji i stowarzyszeń działających na polu reklamy i marketingu, również samoregulacji,
- zakładają kluby w Parlamencie Europejskim (piwo),
- udzielają się w stowarzyszeniach zajmujących się przemysłem spożywczym, biznesem, przemysłem napojów,
- mają swoich reprezentantów w organizacjach zajmujących się przemysłem rolnym i produkcją rolną,
- lobbują, spotykając się z europarlamentarzystami i przedstawicielami instytucji EU np. Komisji Europejskiej i jej agend (indywidualnie i podczas organizowanych imprez, konfe-rencji, seminariów),
- zakładają stowarzyszenia zrzeszające producentów napojów określonego typu, które dbają o wizerunek danego sektora jako odpowiedzialnego i promującego tzw. picie z umiarem lub odpowiedzialne.
Co również niezwykle, producenci napojów alkoholowych stworzyli w ramach Parlamentu Europejskiego ciała zrzeszające europarlamentarzystów deklarujących w ten sposób swoje preferencje, jeśli chodzi o picie alkoholi, np. The European Parliament Beer Club oraz Europeari Parliament Wine Intergroup. Pierwszy z wymienionych powstał w 1995 roku i zrzesza ponad 200 posłów —jest to największa grupa tego typu w Parlamencie Europejskim. Członkowie Parlamentarnego Klubu Piwnego wspierają tezę, że Europa potrzebuje silnego sektora piwnego oraz kulturę picia piwa. Klub organizuje sympozja, spotkania, seminaria dotyczące m.in. wpływu piwa na zdrowie (z akcentem na tezę, że piwo jest dla zdrowia dobre), polityki podatkowej wobec piwa, Strategii EU wobec alkoholu.
W spotkaniach tych uczestniczą producenci piwa i europarlamentarzyści. Na stronie http://www. epbeerclub.eu/index.asp znajdują się aktualności dotyczące działania klubu, informacje o imprezach, o zmianach w zapisach prawnych, badaniach dotyczących wpływu piwa na zdrowie itp. Co pół roku krajowe stowarzyszenie producentów piwa wywodzące się z kraju, który piastuje właśnie prezydencję w EU, organizuje przyjęcie dla członków Klubu Piwnego - na nim degustowane są piwa z danego kraju. Członkostwo w klubie jest otwarte dla wszystkich wybranych w danej kadencji europarlamentarzystów.
Kolejnym ciekawym ciałem działającym w ramach Parlamentu Europejskiego jest EP Wine Intergroup powołana na lata 2009-2014. Intergroup „Wine - Tradition - Quality foodstuffs" skupia się na informowaniu europarlamentarzystów o różnych aspektach związanych z produkcją, dystrybucją i marketingiem wina w ich krajach pochodzenia oraz na poziomie EU. Celem działania grupy jest także wzmacnianie przekonania, że produkcja i picie wina są nieodłączną częścią tradycji i kultury europejskiej. Jej członkowie śledzą również na bieżąco inicjatywy EU w zakresie polityki podatkowej czy marketingowej EU wobec napojów alkoholowych i reagują, kiedy ta zmierza ku zaostrzaniu przepisów (np. biorą udział w toczącej się dyskusji na temat ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach napojów alkoholowych).

test offcanvas

test offcanvas

©2015-2020 Gabinet Terapii Uzależnień PRO-Intra

Free Joomla! templates by Engine Templates

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową oraz ułatwić Użytkownikom korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. Aby dowiedziec sie wiecej o plikach cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza Polityka Prywatnosci.

  Akceptuje ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information